You are currently viewing วัคซีน โควิด-19 จาก “โมเดอร์นา” สัญชาติอเมริกา
วัคซีน โควิด-19 จาก “โมเดอร์นา” สัญชาติอเมริกา

วัคซีน โควิด-19 จาก “โมเดอร์นา” สัญชาติอเมริกา

วัคซีน โควิด-19 จาก "โมเดอร์นา" สัญชาติอเมริกา

บริษัทโมเดอร์นา (Moderna) เป็นบริษัทผู้ผลิตยา สัญชาติอเมริกา ที่คิดค้นวัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) จนรับอนุมัติตามมาตรการฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ หรือ FDA เป็นรายที่ 2 ของโลก ซึ่งจากการทดลองพบว่า หากฉีดวัคซีนโควิดโมเดอร์นาครบโดสจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ได้ถึง 94.1%

วัคซีนโควิด-19โมเดอร์นา
วัคซีนโควิด-19โมเดอร์นา

ข้อควรรู้ของวัคซีนโควิด-19โมเดอร์นา

  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ต้องฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 28 วัน
  • มีอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคอ้วน โรคตับ และติดเชื้อ HIV สามารถรับวัคซีนได้ (แต่ยังต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณา)
  • ผู้ที่มีอาการแพ้ mRNA ที่มีส่วนผสมในวัคซีนโควิด-19 ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้ ไม่ว่าจะแพ้มากหรือน้อย
  • หากมีอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรก ไม่ควรฉีดวัคซีนชนิดนี้เพิ่มเติม
  • ผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน คือ อาจเกิดอาการเจ็บหรือบวมบริเวณที่ฉีด, หนาวสั่น, มีไข้, อ่อนเพลีย และปวดหัว
  • ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19โมเดอร์นาต่อไป

“เรายังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกไปนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงหรือแออัดนะคะ”