ประวัติ กองทัพสหรัฐ อเมริกา

  • Post author:
  • Post category:Blog

กองทัพสหรัฐ เป็นกองทหารของสหรัฐ มีทัพบก ทัพเรือ เหล่านย., ทัพอากาศ, กองทัพอวกาศและก็หน่วยยามฝั่ง สหรัฐมีประเพณีข้าราชการควบคุมทหารอย่างเข้มแข็ง ผู้นำสหรัฐเป็นผู้บัญชาการทหาร แล้วก็มีกระทรวงกลาโหมปฏิบัติภารกิจเป็นหน่วยงานหลักซึ่งนำแนวทางด้านทหารไปปฏิบัติ กระทรวงกลาโหมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นข้าราชการและก็อยู่ในคณะรัฐมนตรี เป็นเจ้ากระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ในชั้นที่สองของสายการบังคับบัญชาของทหาร รองแต่เพียงผู้นำ แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหลักของผู้นำในธุรกิจการค้าทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง 

ผู้นำมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Council) เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Advisor) เป็นหัวหน้า เพื่อติดต่อประสานงานการกระทำทางด้านทหารกับการทูต ผู้นำและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีเสธ.ร่วม (Joint Chiefs of Staff) เจ็ดคนเป็นที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกมีหัวหน้าเหล่าทัพต่างๆของกระทรวงรวมทั้งหัวหน้าสำนักงานหน่วยรักษาดินแดน (National Guard Bureau) โดยประธานเสธ.ร่วมและก็รองประธานเสธ.ร่วมเป็นผู้คัดสรรหัวหน้า ผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งไม่เป็นพวกของเสธ.ร่วม

ทุกเหล่าทัพประสานงานระหว่างกระทำการและก็ภารกิจร่วม ภายใต้การบังคับบัญชาพลรบรวม (Unified Combatant Command) ซึ่งอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ละเว้นหน่วยยามฝั่ง หน่วยยามฝั่งอยู่ในการบริหารจัดแจงของกระทรวงความมั่นคงที่มาตุภูมิ แล้วก็ได้รับคำบัญชาทำการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงที่มาตุภูมิ ผู้นำหรือรัฐสภาคองเกรสบางทีอาจโอนอำนาจการบังคับบัญชาหน่วยยามฝั่งไปให้กระทรวงนาวิกโยธิน ในยามการศึกได้ เหล่าทัพอีกทั้งห้าล้วนจัดเป็นหน่วยที่แต่งชุดแต่งกายสหรัฐอันมีอยู่เจ็ดหน่วย อีกสองหน่วยได้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข และ หน่วยการจัดการมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐ

นับตั้งแต่ตั้ง กองทัพมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์สหรัฐ สัมผัสความปรองดองแล้วก็เอกลักษณ์ของชาติถูกทำขึ้นจากผลของชัยชนะในการสู้รบบาร์บารีทั้งสองครั้ง กระนั้น บิดาผู้ก่อตั้งยังรู้สึกไม่วางใจการมีกำลังทหารถาวร จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองปะทุ สหรัฐก็เลยตั้งทัพบกทำหน้าที่ขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการ และแน่นอนมีจำนวนคนเยอะมากพอพอกับการเล่นเกม ไพ่เสือมังกร เลยก็ว่าได้ เมืองข้อกำหนดความยั่งยืนแห่งชาติ คริสต์ศักราช 1947 ซึ่งผ่านมติเห็นชอบในตอนเริ่มต้นของสงครามเย็น ได้จัดตั้งกรอบทหารสหรัฐสมัยใหม่ รัฐบัญญัติดังที่กล่าวถึงมาแล้วรวมกระทรวงสงคราม และ กระทรวงนาวิกโยธินในอดีตเข้าด้วยกันเป็นหน่วยก่อตั้งทหารแห่งชาติ (National Military Establishment) ซึ่งเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นกระทรวงกลาโหมใน คริสต์ศักราช 1949 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้นำ ตลอดจนตั้งกระทรวงอากาศโยธินรวมทั้งที่ประชุมความมั่นคงแห่งชาติ