ทุกคนคงจะต้องรู้จักประเทศที่มีอิทธิพลต่อทุกประเทศทั่วโลก อย่างประเทศสหรัฐอเมริกากันอย่างแน่นอน ซึ่งอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความโดดเด่นมากในเรื่องของเทคโนโลยี ระบบการเงิน และการเมืองการปกครอง คนส่วนใหญ่นิยมไปศึกษาต่อประเทศอเมริกา เนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การไปเรียนต่อประเทศอเมริกา ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของอเมริกา เพื่อใครที่มีแพลนจะเดินทางไปประเทศนี้ ไม่ว่าจะไปทำธุรกิจ หรือไปเรียนต่อ เพื่อที่เราจะได้รู้จักประเทศได้ดีให้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทั่วไปของอเมริกา

ข้อมูลทั่วไปของอเมริกา

สำหรับการที่เราได้ศึกษา ข้อมูลทั่วไปของอเมริกา ก็จะทำให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอเมริกา หรือวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมเรา เมื่อเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขา ก็จะทำให้สามารถปรับตัวหรือใช้ชีวิตอยู่ในเอมริกาได้อย่างสบายๆ สำหรับเรื่องการขอวีซ่าประเทศอเมริกาก็ไม่ได้ยากมากนัก ซึ่งการขอวีซ่าอเมริกาถ้าผู้ขอมีความพร้อมทั้งในเรื่องของเอกสาร และการเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่าก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดี

ลักษณะภูมิประเทศ

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรอยู่ประมาณ 245 ล้านคน ซึ่งมีการปกครองแบบประชาธิปไตย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์มีอาณาเขตติดต่อกัน 48 มลรัฐ ทิศเหนือจรดประเทศแคนาดา ทิศใต้จรดประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก ทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันตก ทิศตะวันออกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มลรัฐที่ 49 คือ อลาสกา อยู่ติดกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาและมลรัฐ ที่ 50 คือ ฮาวาย อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค การแบ่งภูมิภาคจะมี 6 ภูมิภาค ได้แก่ New England, The Middle Atlantic, The South, The Midwest, The Southwest, และ The West

การแบ่งเวลา

ประเทศอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มาก จึงมีการแบ่งเวลาออกเป็น 4 ส่วนก็คือ Eastern Time Zone จะช้ากว่าประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง แต่ช่วงมีนาคม-เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาอีก 1 ชั่วโมง ต่อมาก็คือ Central Time Zone จะช้ากว่าประเทศไทยเท่ากับ 13 ชั่วโมง แต่เดือนมีนาคม-เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาอีก 1 ชั่วโมง ต่อมาก็คือ Mountain Time Zone จะช้ากว่าประเทศไทยเท่ากับ 14 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาอีก 1 ชั่วโมง และสุดท้ายก็คือ Pacific Time Zone จะช้ากว่าประเทศไทยเท่ากับ 15 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาอีก 1 ชั่วโมง

ลักษณะภูมิอากาศ

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ฤดู ซึ่งจะมีอุณหภูมิก็จะแตกต่างกันไป ฤดูแรกก็คือ ฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มที่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 9-23 องศาเซลเซียส ฤดูต่อมาคือ ฤดูร้อน จะเริ่มเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 20-34 องศาเซลเซียส ฤดูต่อมาก็คือ ฤดูใบไม้ร่วง ก็จะเริ่มที่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 7-25 องศาเซลเซียส และฤดูสุดท้ายก็คือ ฤดูหนาว ซึ่งก็จะเริ่มในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย -12ถึง–8 องศาเซลเซียส
คลิบโป้ | Spornsored